Blog

Com podem fer servir l’app Make it en una Flipped Classroom?

makeit-screensshots-2732x2048-4.jpg

El 10 de març vam llançar renovada la nostra aplicació per fer i compartir activitats didàctiques Make it per iPad i per ordinador Mac, que a l'estiu estarà disponible a les altres plataformes. Creiem que és una eina amb moltes possibilitats, avui us expliquem com utilitzar-la en una Flipped Classroom.

Primer hem de definir què és una Flipped Classroom, encara que cada vegada més professors ho sàpiguen i utilitzin la metodologia a les seves classes, i ho farem a partir de la clara definició que trobem a www.theflippedclassroom.es:

"La Flipped Classroom és un model pedagògic que transfereix determinats processos fora de l'aula i utilitza el temps de classe, juntament amb l'experiència docent, per facilitar i potenciar processos d'adquisició i pràctica de coneixements dins de l'aula."

Com es veu en la definició això implica una superació del model passiu de l'alumne a l'aula, de l'escolta passiva on només hi ha una persona que pot ensenyar, i que no és altra que el docent. Amb aquesta metodologia l'alumne és qui es converteix en el veritable protagonista del seu propi aprenentatge.

És a dir, com que l’alumne porta la "teoria" apresa de casa a classe es pot dedicar a consolidar l'aprenentatge, però per a què aquesta consolidació sigui efectiva cal que realitzi activitats que li permetin anar més enllà (si veiem vídeos a casa i fem tasques tipus deures a classe, tampoc hem avançat molt).

Make it permet, d'una manera molt senzilla realitzar un conjunt d'activitats de qualsevol tema perquè siguin resoltes per altres alumnes. Això obliga l'alumne a pensar un guió, a estructurar exercicis, a valorar la dificultat d'aquests, a conèixer les respostes a les preguntes que vol plantejar ... a presentar el contingut de diverses formes i a demostrar que l'ha comprès. Si a més ho fem en equip és necessària la cooperació per arribar a un resultat satisfactori.

També cal tenir en compte que l'exercici resultant és de caràcter molt complet, perquè obliga a resumir, redactar, treballar amb imatges, es pot realitzar en diferents idiomes ...

Make it és una eina que pot ajudar molt a la motivació i a la comprensió de conceptes.

Amb aquest exercici es potencia:
- La discussió alumne-alumne i no només de professor-alumne.
- El pensament crític.
- Es treballa mitjançant l'aprenentatge cooperatiu.
- El contingut se centra en un context real.
- El desafiament intel·lectual part dels propis alumnes.
- Els alumnes passen de ser oients passius a aprenents actius.

Descarrega-i prova-un mes gratis! Esperem el teu feedback.

IOS:
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1182354738?pt=10048800&ct=newsletter1&mt=8
MAC:
https://itunes.apple.com/us/app/make-it-for-teachers-create-educational-games/id1197421487

Amb el suport de: